Meny

Äventyrsbadet i Kalmar

Äventyrsbadet är en komplett friskvårds och nöjesanläggning    
med aktiviteter som passar alla!    

    
    
År 1970 byggde Kalmar en ny simhall med 25 meters bassäng,    
undervisningsbassäng och relaxavdelning.    
    
På 90-talet blev det populärt med Äventyrsbad i Sverige och år    
1991 invigdes Kalmars badattraktion.    
    
År 2000 stod Actics nybyggda gymanläggning färdig och därmed    
kunde fler hälsoaktiviteter erbjudas i anläggningen.    
    
År 2003 byggdes ytterligare en 25-meters bassäng då behovet    
och intresset för simning ökat för både allmänheten och för    
föreningar.    
    
År 2008 genomfördes en ombyggnation främst inom simhalls-    
området med satsning på omklädningsrum, attraktioner och    
tillgänglighet.    
    
År 2011 stod det senaste verket klart, Kalmar Sportcenter. En    
gemensam entré för kvarteret med syfte att erbjuda en tillfreds-    
ställande miljö för alla målgrupper.    
    
 

Äventyrsbad

Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning