Meny

Bassänginformation

Bassänginformation     Banor  Temp                       Djup         Volym
Motionsbassäng 25 m    7st.    28 °C                      1,10 - 3,8   950 m³
Motionsbassäng 25 m    4st.    28 °C                      1,30 - 1,8   300 m³
Undervisning                            33 °C (lov 30°C)     0,3 - 0,7       80 m³
Bubbelpool                               37 °C                                          30 m³
Äventyrsbad                             28 °C                                        400 m³
     
I alla bassänger utom bubbelpoolen används bräckt vatten som tas in direkt från Östersjön. Bubbelpoolen fylls med dricksvatten.     
Vattenkonsumtionen är ca 23 000m³ sötvatten och ca 23 000m³ bräckt vatten från Kalmarsund. Det bräckta vattnet används i bassängerna och det söta vattnet är rent dricksvatten och används främst till duschar.