Meny

Vi jobbar för en säkrare simhall

För att du som kund skall känna dig trygg under din vistelse hos oss, vill vi här ge dig en kortare presentation utav vårt säkerhetsarbete på Äventyrsbadet i Kalmar.

 

Fysisk Miljö    

 • Äventyrsbadet arbetar med fasta rutiner och ser dagligen över vår anläggning i syfte om att förebygga olyckor.    
 • Vi halkbekämpar våra golv för att förhindra halkolyckor.
 • Vi skriver tillbudsrapporter vid olycka/nära olycka vilka ger oss en bild utav händelserna och kan på så sätt åtgärda för bättre säkerhet.
 • Vi innehar ett larmknappssysten "NÖDLARM" som sitter placerat på ett antal platser i simhallsmiljön. Vid larm kan personal tillkallas inom några sekunder vilket ger trygghet till både kund och personal.
 • Hos oss finner du defibrillator inne i simhallen vid vaktkuren och i vår gemensamma entré i Kalmar Sportcenter.

 

Personal    

 • All personal innehar utbildning i HLR, Defibrillator, Skada/Olycka och Livräddning. 
 • All personal har träningstid för säkerhetsarbete i sitt schema. 
 • All personal får regelbundet intern utbildning. 

 

Information    

 • Äventyrsbadet informerar på ett tydligt sätt kring förhållningsregler via hemsida och i simhallens entré.
 • Äventyrsbadet skyltar i hela simhallsmiljön för en säkrare vistelse.
 • Äventyrsbadet följer SLS råd kring säkerhet för simhallar.