Meny

Information

Äventyrsbadet i Kalmar håller simskolor för Kalmar Kommuns alla elever i förskoleklass från höstterminen 2018.

Simskolan är fördelad på 8 tillfällen under två veckor (måndagar-torsdagar) och syftar till att eleverna ska uppnå en god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa.

Information om när förskoleklassernas elever har simskola på Äventyrsbadet i Kalmar är skickat till ansvarig på respektive skola.

 

INFORMATIONSLAPP

(delas ut på simskolans första tillfälle)

Välkomna till förskoleklassens simskola!

Vi vill hälsa er välkomna till oss på Äventyrsbadet. Under simskolan kommer vi, tillsammans med er, arbeta för att ge eleverna en lärorik och lustfylld simskola. Informationslappen innehåller "bra-att-veta" som vi hoppas ska underlätta för er under de kommande tillfällen vi ses.

  • Under 8 tillfällen kommer vi träffas för att tillsammans bli trygga i vattnet, utifrån elevernas tidigare erfarenheter. Varje tillfälle startar och slutar på samma sätt, i lilla bassängen.
  • Gruppindelning görs med fokus på eleverna erfarenhet och med en så jämn fördelning som möjligt i grupperna. Som pedagog ansvar ni för att eleverna hamna i rätt grupp vid varje lektion och följer med till respektive bassäng.
  • Medföljande pedagoger deltar aktivt i lektionerna med eleverna och har en tydlig dialog med simlärarna om frågor och funderingar dyker upp.
  • Lektionerna startar på den utsatta tiden, vi ber er vara på plats och redo utanför den lilla bassängen. Simskolan bedrivs i olika bassänger, cirka 15 minuter i varje bassäng där minst en pedagog följer med varje grupp elever.
  • Varje lekton har ett fokusområde som simlärarna (minst 2st/lektion) arbetar med, eleverna kommer möta olika simlärare under simskoleperioden.

Syftet med simskolan för eleverna i förskoleklass är att uppnå en god vattenvana och förbättra förutsättningarna för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa.

Simlärare på Äventyrsbadet i Kalmar arbetar alla för att eleverna i förskoleklass ska uppleva simundervisningen som lärorik och lustfylld med målet: Grundläggande vattentrygghet. Eleven skall, utan hjälpmedel, falla i det för provtagaren djupt vatten, vända runt och flyta på rygg, därefter vända runt och ta sig till kanten.

 

Vi är här för Er skull, ställ gärna frågor direkt till simlärarna i samband med lektionerna eller maila badansvarig Veronica Andersson, veronica.andersson@kalmar.se eller simskolesamordnare Tilda Lindgren tilda.lindgren@kalmar.se

 

/Mvh Simlärare på Äventyrsbadet i Kalmar