Meny

​Äventyrsbadet lanserar badmanifest

Simhallen har varit på tapeten i Kalmar, inte minst med tanke på att en ny simhall ska byggas i Snurrom i framtiden. Dagens Äventyrsbad i centrala Kalmar kommer dock att finnas kvar ett bra tag till. Med ett nytt manifest vill Äventyrsbadet beskriva vad ett badhus egentligen kan betyda: en ganska speciell mötesplats för många olika sorters människor.

– Vi har inte längre en toppmodern anläggning att skryta med, men det här är fortfarande en speciell plats, säger Susanne Gryfelt, enhetschef på Äventyrsbadet. Badhuset är som ett samhälle i miniatyr, fast där alla är utan sina vanliga attribut som kläder eller smink. Det gör det till en väldigt öppen miljö där oväntade möten uppstår, men det ställer också krav på att ta extra väl hand om varandra. Vi ville hitta ett sätt att uttrycka det.

Badmanifestet som lanseras inför sommaren består av fem principer som är alla viktiga för Äventyrsbadet. I arbetet med att ta fram manifestet deltog både personal och badgäster.

– Många tog upp öppenheten för olika sorters människor som något väldigt positivt. Att de upplever möten här som de inte skulle ha varit med om annars. Just uppdraget att vara ett badhus för alla är något vi tar på mycket stort allvar, säger Susanne Gryfelt.

Anpassat för alla

Manifestet backas upp av konkreta funktioner och aktiviteter på Äventyrsbadet. Badhuset kan till exempel erbjuda ett eget omklädnings- och duschrum för den med ickebinär könsidentitet. Lokalerna är utrustade för olika typer av funktionsvariationer, och den som vill bada med heltäckande klädsel kan köpa en burkini i shopen.

– Vi får inte heller glömma att det är alla som vistas i badhuset som ska göra det till en trygg och välkomnande plats. Öppenheten är något vi skapar tillsammans. Det vill vi påminna om och uppmuntra med hjälp av det här manifestet, förklarar Susanne Gryfelt avslutningsvis.

Läs hela manifestet här.

För mer information kontakta:
Susanne Gryfelt, Enhetschef. tel. 0480-45 27 09